VRLVRL Praha, a.s.
Vstupte

Hledej
Mapa serveru
   
22.01.2014

Výzva k vyzvednutí listinných akcií

Naši akcionáři si mohou vyzvednout listinné akcie ve lhůtě do 30.4.2014 v sídle společnosti.

 

OZNÁMENÍ

 

 

Společnost VRL Praha a.s., IČ 45272905, se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1461 tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů platném do 31.12.2013, tímto oznamuje že

 

1)     dne 21.6.2013 přijala valná hromada společnosti VRL Praha a.s. rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie a současně rozhodla o související změně stanov v čl. VI. odst. 1 stanov společnosti;

 

2)     výše uvedená změna podoby akcií byla dne 10.7.2013 zapsána do obchodního rejstříku a uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 21.6.2013 bylo také uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti VRL Praha a.s. na adrese www.vrl.cz ;

 

3)     dne 19.7.2013 uveřejnila společnost VRL Praha a.s. v obchodním věstníku výše uvedené rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2013 o změně podoby akcií z akcií zaknihovaných na akcie listinné, a to na základě ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění platném do 31.12.2013;

 

4)     Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 00 zrušil ke dni 31.7.2013 evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti VRL Praha a.s., ISIN: CZ 0005111989;

 

5)     společnost VRL Praha a.s. v souladu s ustanovením § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění vyzývá akcionáře, aby si v jejím sídle vyzvedli listinné akcie, a to ve lhůtě do 30.4.2014. Předávání akcií lze uskutečnit vždy v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek od 10 do 15 hod. v sídle společnosti na adrese VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00. Podle ustanovení § 5 a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění do 31.12.2013 lze zastupitelné cenné papíry nahradit hromadnou listinou.

 

 

 

 

                                                                                                                           Společnost VRL Praha a.s.


Archiv aktualit

Uživatelské jméno

Heslo

 
Aktuality
21.12.2021
Provoz prodejny kolem VánocÚprava provozní doby prodejny kolem Vánoc 2021: Ve čtvrtek 23.12.2021 bude otevřeno 7:00 - 12:00. Od 24.12. 2021 do 2.1.2022 bude zavřeno. Prodejna bude opět v provozu od pondělí 3.1.2022 v běžné otevírací době po-čt 7:00 - 15:45, pá 7:00 - 14:30.
23.09.2021
MUSÍME TO SPOČÍTAT !!!Ve dnech 29.11. 2021 a 30.11.2021 bude probíhat INVENTURA a z tohoto důvodu bude prodejna uzavřena. Od 1.12.2021 bude prodejna opět otevřena. Za omezení provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
27.04.2021
PODNIKOVÁ PRODEJNA FUNGUJE STANDARDNĚOd 27.04.2021 funguje naše podniková prodejna již v běžném režimu, tzn. otevírací doba Po až Čt 7:00 až 15:45 hod. Pá 7:00 až 14:30 hod.
VRL Praha a.s., Ke Kablu 378, 102 00 Praha 10
Tel: +420 272 701 560, +420 272 704 040 Fax: +420 272 702 818
Comin.cz, s.r.o. | Powered by EPUS
ISO 9001ISO TS 16949CZDGBRUSF