VRL Praha a.s.

Ložiska

Vyrábíme kuličková ložiska a přesné výrobky, u kterých je většina povrchů broušena a v případě funkčních ploch superfinišována nebo honována.

Kuličková ložiska jednořadá

Normovaná jednořadá kuličková ložiska s průměrem díry od 3 mm do 12 mm a vnějším průměrem do 32 mm.

Jednořadá kuličková ložiska jsou nejvíce používanými kuličkovými ložisky ve všech průmyslových oborech a jsou vyráběna v desetitisícových až statisícových sériích. Optimální velikostí kuliček v daném profilu a jejich přimknutím k oběžným drahám dosahují relativně vysoké únosnosti.

Vyrábíme jednořadá kuličková ložiska v normalizovaných typech 618, 60 a 62 s průměrem díry od 3 do 12 mm.

Téměř celý sortiment ložisek je vyráběn také v krytovaném provedení s krycím plechem na jedné nebo obou stranách (ZR,-2ZR). Velká část sortimentu ložisek se rovněž dodává s těsněním (těsnící kroužek z pryže navulkanizovaný na kovový výztužný kroužek) na jedné nebo obou stranách a to ve formě, kdy těsnící kroužky přiléhají na hladký nákružek vnitřního kroužku (RSR,-2RSR) nebo ve formě dvojbřitého těsnění, které přiléhá k broušenému povrchu vnitřního kroužku bez předpětí (RZ,-2RZ). 

Oboustranně krytovaná nebo těsněná ložiska jsou již z výroby naplněna trvalou tukovou náplní (plastickým mazivem).

Otevřená a jednostranně krytovaná anebo těsněná kuličková ložiska lze běžně dodat též v provedení s plastovou klecí (TNH). U většiny typů je v případě oboustranně krytovaných nebo těsněných ložisek dodání v provedení s plastovou klecí též možné. Některé typorozměry však mají pro použití plastové klece určitá omezení.

Dvouřadá naklápěcí ložiska

Normovaná dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s průměrem díry od 6 mm do 15 mm a vnějším průměrem do 35 mm (řady 12 a 22 a ložisko typu 108)

Naklápěcí kuličková ložiska mají oběžnou dráhu na vnějším kroužku kulovou, čímž je umožněno určité malé naklopení (+/- 1,5°) vnitřního kroužku s kuličkami kolem středu ložiska, aniž by se narušila jeho správná funkce.

Naklápěcí ložiska jsou vhodná pro uložení, kde se předpokládá určitá nesouosost děr v ložiskových tělesech nebo průhyb a kmitání hřídele při velké vzájemné vzdálenosti ložisek. Vzhledem k jejich malému stykovému úhlu a nedostatečnému přimknutí kuliček k oběžným drahám nejsou vhodná pro zachycování větších axiálních sil.

 

Speciální dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska

Jsou konstrukčně odvozena z katalogových dvouřadých naklápěcích ložisek. Mají širší vnitřní kroužek a jsou určena především pro letecký průmysl, kde se používají např. pro táhla řízení letadel a pod. Mezi tyto typy patří např. PLC 11-2, PLC 11-3, PLC  11-4, PLC 12-2, PLC 12-3, PLC 13-3.