Speciální ložiska

Vyrábíme ložiska speciálních tvarů, rozměrů dle požadavků/výkresové dokumentace zákazníka do průměru vnějšího kroužku 40 mm (jednořadá, dvouřadá – vnější povrch broušen) a do průměru 65 mm (vnější povrch soustružen). 

Speciální kuličková ložiska (PLC)

Speciální kuličková ložiska mají zpravidla nenormalizované rozměry nebo provedení a jsou určena pro uložení ve strojích, přístrojích a zařízeních, kde konstruktér z různých důvodů nemůže použít normalizovaných ložisek.

Vyrábíme speciální jednořadá kuličková ložiska většinou konstrukčně odvozená od ložisek normalizovaných. Tato ložiska se používají převážně jako kladky pro stroje a zařízení v různých průmyslových oborech. Naproti tomu speciální dvouřadá naklápěcí ložiska se širším vnitřním kroužkem jsou určena především pro letecký průmysl, kde se používají např. pro táhla řízení letadel a pod.

Naše speciální ložiska (ložiskové kladky) jsou běžně použitelná do teploty 150°C. Nabízíme ale i ložiska stabilizovaná pro vysoké provozní teploty až do 350°C, krytovaná s mazacím tukem do 300°C a s těsněním do 200°C. Klece se používají dvoudílné z ocelového, případně mosazného plechu, plastové z různých materiálů, dnes vesměs z polyamidu s příměsí skelných vláken.

Speciálních ložisek je poměrně rozsáhlá škála. Pro výběr potřebného nebo nejblíže podobného provedení doporučujeme prohlédnout si následující přehledový katalog, nebo si stáhnout příslušnou skupinu ložisek jako katalogový soubor. Rozměry ani tvarové provedení nejsou závazné. Na přání zákazníka jsme připraveni zvládnout i složité a náročné požadavky.

Uvedený seznam speciálních ložisek je ilustrativní a představuje některé z doposud vyráběných variant.
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně možnosti zhotovení speciálních ložisek a ložiskových kladek dle Vašich potřeb a požadavků na emailu sales@vrl.cz a nebo na telefonním čísle +420 272 701 560.

Kuličková ložiska na zakázku a kladky (VLM)

Vyrábíme speciální jednořadá kuličková ložiska a dvouřadá kuličková ložiska, jejichž konstrukce je většinou odvozena od standardizovaných kuličkových ložisek.

Speciální kuličková ložiska z naší produkce (speciální ložiska) nově označujeme písmeny VLM
a třímístným číselným označením, které udává sériové číslo speciálního kuličkového ložiska.

Naše speciální ložiska (ložiskové kladky) jsou běžně použitelná do teploty 150°C. Nabízíme ale i ložiska stabilizovaná pro vysoké provozní teploty až do 350°C, krytovaná s mazacím tukem do 300°C a s těsněním do 200°C. Klece se používají dvoudílné z ocelového, případně mosazného plechu, plastové z různých materiálů, dnes vesměs z polyamidu s příměsí skelných vláken.

Speciální ložiska a pojezdové kladky jsou vyráběny s různými velikostmi drážek a poloměrů na vnějším kroužku a také s lisovanými čepy – vše podle konstrukčních požadavků a přání zákazníka.

Speciálních ložisek je poměrně rozsáhlá škála. Pro výběr potřebného nebo nejblíže podobného provedení doporučujeme prohlédnout si přehledový katalog, nebo si stáhnout příslušnou skupinu ložisek jako katalogový souborRozměry ani tvarové provedení nejsou závazné. Na přání zákazníka jsme připraveni zvládnout i složité a náročné požadavky.

Uvedený seznam speciálních ložisek je ilustrativní a představuje některé z doposud vyráběných variant.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se možnosti výroby speciálních ložisek a vodicích kladek podle vašich potřeb a požadavků, kontaktujte naše obchodní oddělení.