VRL Praha a.s.

Vývojové trendy a úspěchy

Na základě vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v oblasti výzkumu a vývoje jsme podali žádost o poskytnutí účelové podpory pro projekty výzkumu a vývoje. V konečném výběrovém řízení jsme uspěli se dvěma projekty.

Projekt č.1

Výzkum a vývoj technologie výroby vnějšího kroužku ložiska vysokoobrátkového vřetene

Úkolem projektu bylo vypracování konstrukčně-technologické linie pro zajištění procesu výroby vnějšího ložiskového kroužku do vysokoobrátkových vřeten (otáčky finálního ložiska dosahují rychlosti až 120.000 otáček za minutu). Zavedení konstrukčně-technologického záměru se nám podařilo dovést do úspěšného konce, přičemž jsme tak udrželi konkurenceschopnost v oblasti speciálních ložisek a jejich dílčích komponent. V současné době můžeme sortiment ložiskových kroužků pro vysokoobrátková vřetena rozšířit až do průměru 24 mm.

Projekt byl ukončen 30. dubna 2011.

Projekt č.2

Výzkum a vývoj technologie výroby nízkotřecího těsnění pro rychloběžná ložiska

Úkolem projektu bylo vypracování nové konstrukčně-technologické linie pro zajitění procesu výroby ložisek s nízkotřecím těsněním (označení -RZ, resp -2RZ). Princip provedení těsnícího krytu dle tohoto projektu spočíval ve vhodném konstrukčním provedení tvaru kontaktního břitu, který je konstruován jako labyrintový dvojbřit lehce dosedající k broušenému povrchu vnitřního kroužku ložiska bez předpětí. Nově navržený způsob těsnění ložisek v sobě spojuje těsnící schopnost ložiska v provedení RSR a lehkost chodu ložiska s ochrannými plechovými kryty v provedení ZR. Postupně bude zavedena výroba ložisek s nízkotřecím těsněním na celý vyráběný sortiment jednořadých kuličkových ložisek ve VRL Praha a.s.

Projekt byl ukončen 30. dubna 2011.

Vývojové záměry

VRL Praha a.s. neustále vyvíjí nové výrobky a hledá možnosti aplikace nových technologií na stávající produkci.

Používáme při tom

  • Nové poznatky
  • Nové technologické metody a postupy
  • Moderní materiály
  • Aplikujeme moderní trendy

Do výroby zavádíme

  • Nová speciální ložiska
  • Pojezdové kladky a vodicí rolny
  • Ložiska s některými rozměry změněnými oproti katalogovým hodnotám standardních ložisek
  • Přesné kroužky a přesné rotační součásti.

Pokud je konstrukce požadovaného ložiska natolik odlišná, že nelze na ni aplikovat stávající prvky, navrhujeme zákazníkovi optimální řešení a provedení tak, aby byla zaručena funkčnost a provozní spolehlivost výrobku. Jednotlivé návrhy a kroky jsou vzájemně se zákazníkem konzultovány, aby se vždy dosáhlo oboustranně uspokojivého a cenově přijatelného řešení.