Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 13.6.2024 (usnesení přijatá dne 12.6.2024)

Přílohy