VRL Praha a.s.

OZNÁMENÍ o odvolání Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D., z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s.

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

tímto oznamuje,

že na valné hromadě Společnosti konané dne 20. 10. 2022 byla Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D., s okamžitou účinností odvolána z funkce člena představenstva Společnosti.

Jmenovaná tak od uvedeného data není oprávněna Společnost jakkoli zastupovat ani za Společnost jednat v žádných věcech.