OZNÁMENÍ o odvolání veškerých zmocnění a plných mocí udělených Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D., společností VRL Praha a.s.

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

tímto oznamuje,

že Společnost dne 20. 10. 2022 odvolala veškeré zmocnění a plné moci, které Společnost do uvedeného dne udělila Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D., k zastupování a jednání za Společnost. Jmenovaná tak nadále není oprávněna Společnost jakkoli zastupovat ani za Společnost jednat v žádných věcech.