VRL Praha a.s.

OZNÁMENÍ o výpovědi smlouvy o vedení mzdové agendy uzavřené společností VRL Praha a.s. s Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., zveřejněné dne 24.10.2022

Společnost VRL Praha a.s.
IČ: 452 72 905
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „ Společnost “)

tímto oznamuje,

že Společnost přípisem ze dne 19. 9. 2022 vypověděla smlouvu o vedení mzdové agendy uzavřenou Společností dne 25. 7. 2019 s Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D.

Jmenovaná tak nadále nebude pro Společnost provádět žádné úkony a činnosti v oblasti mzdové agendy.