VRL Praha a.s.

OZNÁMENÍ o výpovědi smlouvy o vedení personální agendy uzavřené společností VRL Praha a.s. s Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D.

Společnost VRL Praha a.s. IČ: 452 72 905 se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461 (dále jen „ Společnost “) tímto oznamuje,

že Společnost přípisem ze dne 27. 9. 2022 vypověděla smlouvu o vedení personální agendy uzavřenou Společností dne 25. 7. 2019 s Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D.

Jmenovaná tak nadále nebude pro Společnost provádět žádné úkony a činnosti v oblasti personální agendy.