Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 11.8.2021 (usnesení přijatá dne 23.7.2021)