VRL Praha a.s.

Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 14.01.2021

Valná hromada rozhodla o změně podoby akcií společnosti VRL Praha a.s. ze zaknihovaných na akcie listinné.