VRL Praha a.s.

Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 14.6.2022 (usnesení přijatá dne 3.6.2022)