VRL Praha a.s.

Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 29.6.2023 (usnesení přijatá dne 8.6.2023)