VRL Praha a.s.

Oznámení o výsledku hlasování per rollam ze dne 7.11.2023 (usnesení přijatá dne 7.11.2023)