VRL Praha a.s.

Oznámení o změně akcií společnosti VRL Praha a.s na listinné ze dne 11.7.2013

Valná hromada rozhodla o změně podoby akcií společnosti VRL Praha a.s. ze zaknihovaných na akcie listinné.

Společnost VRL Praha a.s. IČ45272905 se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 1461 tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst.1 písm. a) zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada společnosti VRL Praha a.s. konaná dne 21.6.2013 přijala následující rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti VRL Praha a.s. a související rozhodnutí o změně stanov společnosti VRL Praha a.s.:

„Valná hromada rozhodla o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na akcie listinné a tím o změně stanov společnosti v čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní takto:

1. základní kapitál společnosti uvedený v čl. V. odst. 1 je rozdělen na 112 534 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč znějících na jméno v listinné podobě.“

Výše uvedená změna podoby akcií byla dne 10.7.2013 zapsána do obchodního rejstříku.

Společnost VRL Praha a.s.